Penebangan Hutan


Perubahan yang berlaku
1.    Pokok tua semakin berkurangan
2.    Bukit menjadi tandus
3.    Tapak pertanian atau penternakan bertambah
4.    Kawasan perumahan atau pembinaan jalan raya bertambah
5.    Keindahan alam semula jadi terancam
6.    Hakisan Tanah—Sistem pengairan terganggu
7.    Habitat haiwan terjejas
8.    Pencemaran Udara, Air, tanah

Faktor-faktor yang mendorong penebangan hutan
1.    Pembalakan yang tidak terkawal        dan haram
2.    Projek penanaman semula pokok yang tidak dijalankan
3.    Kegiatan ekonomi terutamanya pertanian

Manfaat
1.    Kemajuan Negara—taraf hidup penduduk
2.    Susunan hutan yang lebih sistematik
3.    Menggalakkan Penyelidikan dan pembangunan
4.    Ekonomi Negara—Pendapatan Negara meningkat

Tindakan Individu
Mempengaruhi atau menggalak rakan untuk cinta alam sekitar
Bekerjasama dengan kerajaan

Tindakan Masyarakat
Menganjurkan kempen, penanaman semula pokok
Tanggungjawab bersama, mengambil tindakan terhadap aktiviti pembalakan haram

Tindakan Kerajaan
Penguatkuasaan undang-undang atau Akta Kualiti Alam Sekitar 1974
Mewartakan taman Negara dan hutan simpanan
Projek ladang hutan